NOVINKY MODIFIKACE ČLÁNKY TUTORIALY ENTITY DOWNLOAD DISKUZE ODKAZY

ČLÁNKY O TVORBĚ MAP A MODIFIKACÍ DO POČÍTAČOVÝCH HER

Zde najdete přehled všech vydaných článků, které přibližují tvorbu modifikací z pohledu samotných vývojářů, jejich rady, rozhovory, reportáže, apod. Celkem je v této sekci 64 článků.

Hra:
  Seřadit dle: Názvu▼  Vydání▼
Vložil: p2k,  dne: 01.05.2000,  zobrazeno: 11617x  

Worldcraft pro začátečníky 3.díl - nastavení kompilace

...zpět k vlastní konfiguraci

Nastavení složky Build programs
Tato nastavení je nutno správně vyplnit, pokud budeš kompilovat mapy přes Worldcraft. Jestliže Worldcraft používat nebudeš (budeš používat třeba HLCC), můžeš tuto sekci vynechat. Nyní budu popisovat jednotlivé položky složky Build programs.

Configuration
Zde si zvol typ hry, většinou Half-Life. Pokud chceš Counter-Strike nebo Oppositing Force, musíš ji mít nejdřív vytvořenou ve složce Game configuration.

  Poznámka: Jestliže v menu Configuration není uvedena žádná hra, buď nebyla vytvořena, anebo ještě nebyl obnoven výpis nově vytvořených, v takovém případě klikni na tlačítko Ok naspodu, a stejné menu vyvolej znovu - výpis vytvořených her už by měl být kompletní.

Game
Zde buď vepiš cestu k spouštěnému souboru hry, jedná se o hl.exe anebo ho najdi na disku pomocí tlačítka BROWSE.

BSP Program
Zde zadej cestu k programu BSP. Většinou se jedná o qbsp2.exe nebo hlbsp.exe. Měl by být v adresáři Worldcraftu.

LIGHTING Program (QRAD or LIGHT)
Do této kolonky je nutné zadat cestu k osvětlovacímu programu qrad.exe nebo hlrad.exe. Taky by se měl nacházet v adresáři Worldcraftu.

  Poznámka: Ve stejném adresáři by měl být i soubor, lights.rad, který obsahuje informace o světelných texturách. Tento soubor používá program VIS při kompilaci. Jestliže máš kompilační soubory v jiném adresáři, musí tam tento soubor být s nimi, jinak se kompilace zcela nezdaří.

  Více informací o souboru lights.rad najdeš tady.

VIS Program
Cesta k programu VIS vis.exe by měla být specifikována zde. Soubor by měl být v adresáři Worldcraftu.

Place compiled maps in this directory before running the game
Zde je nutné zadat cestu a adresář, kde bude Worldcraf umísťovat zkompilované mapy. Většinou by se mělo jednat o adresář ..\Valve\Maps\ umístěný v adresáři hry Half-Life. Pro příklad, můj adresář hry Half-Life je c:\sierra\halflife, takže můj BSP adresář je c:\sierra\halflife\valve\maps. Jestliže adresář Maps není v adresáři Valve, pak je nutné jej vytvořit.

Něco není správně...
Jsou špatně dva údaje ve složce Build programs, přinejmenším v kontextu s tvorbou Half-Life map.

 • Posloupnost kompilace je uvedena poněkud nepřesně. Pro pořádek, v Half-Life kompilaci musí probíhat první qcsg.exe, qbsp2.exe, vis.exe, pak qrad.exe. Nevíš co je qcsg? Ok, ale o tom později...
 • Mapy pro Half-Life potřebují čtyři programy pro správnou kompilaci:
  1. qcsg.exe nebo hlcsg.exe - analyzuje celou geometrii, struktury a entity v mapě.
  2. qbsp2.exe nebo hlbsp.exe - rozdělí mapu do VIS-able oblastí.
  3. vis.exe nebo hlvis.exe - určuje, které polygony jsou viditelné a které nejsou.
  4. qrad.exe nebo hlrad.exe - vykonává všechny výpočty nasvícení. Může trvat poměrně dlouho v závislosti na velikosti mapy.
 • Poznámka: Lze použít kompilační utility začínající buď na (q...) anebo (hl...), ale nelze je míchat dohromady.
 • qcsg.exe je umístěn v adresáři Worldcraftu s ostatními kompilačními utilitami.

Takže jsme zvládli složku Options. Klikni na Ok pro návrat do editačních oken Worldcraftu.

Kompilace map pro pokročilé
Rozšířená konfigurace kompilace dává možnost vlastního nastavení kompilace podle přání uživatele. Nastavení postupu kompilace, cesty a programy musí být správné, jinak se vyskytne hodně problémků. Zde bude popsáno pár důležitých skutečností, které ti pomůžou k správné vlastní konfiguraci.

  Poznámka: Teď ukonči Worldcraft.

  Pokud jsi nikdy nekonfiguroval Worldcraft na správné cesty ke kompilačním souborům a správný postup kompilace, vymaž z adresáře worldcraftu soubor CmdSeq.wc. Tento soubor obsahuje nastavení kompilace pro "rozšířený mód kompilace" - advanced compile mode. Originální nastavení bývají zřídkakdy správné, proto je lepší konfigurovat si vlastní nastavení od začátku sám.

 1. Spusť znovu Worldcraft 2.x.
 2. Zvol Open z horního menu, vyber položku Files.
 3. Objeví se otevřené okno Open. Bude otevřený adresář, který jsi specifikoval v dřívější konfiguraci jako adresář souborů RMF - což jsou mapové soubory Worldcraftu 2.x. Nalistuj adresář Worldcraftu 2.x. Ddvojklikni na složku tutorial_maps. Vyber mapu tut1.rmf a klikni na tlačítko Open. Mapa tut1.rmf bude nahrána do Worldcraftu. V případě absence této mapy je možné zvolit i jinou.
 4. Stiskem F9 se otevře okno před spuštěním kompilace, tzv. Run Map okno. Nepoužívej toto okno pro kompilaci mapy. Klikni na tlačítko Expert v levém spodním rohu.
 5. Zobrazí se okno Run Map ve speciálním uživatelském režimu Expert Compile mode). Pokud jste již vymazali soubor CmdSeq.wc kompilační okno bude prázdné. Níže následují kroky, jak vytvořit vlastní nastavení kompilace.

   Nastavení kompilace

  1. V menu Configurations je zobrazen typ Default. V tomto okně se zobrazují různé typy kompilace, v průběhu tak, jak si je budem vytvářet. Čili jak vložit typ kompilace si povíme později. Nyní budeme editovat standardní kompilační nastavení.
  2. Klikni na tlačítko New. Tím se do okna Compile/run command vloží prázdná volba (čtvereček), kterou je nutné popsat a nastavit.
  3. Na pravé straně okna Run Map [Advanced], klikni na tlačítko Cmds, a vyber z menu položku Change Directory - volba adresáře. Teď vidíš že se prázdnému políčku vlevo přiřadila tato vlastnost. V okně Parameters, vepiš disk, kde je instalována hra Half-Life. Pro příklad, Já mám HL instalován na disku d:, tak napíšu d:\.
  4. Klikni znovu na tlačítko New.
  5. Dále opět klikni na tlačítko Cmds, a vyber volbu Executable z menu. Otevře se okno pro vyhledání spustitelného souboru. Jdi do adresáře Worldcraft 2.x a vyber soubor qcsg.exe. Klikni na tlačítko Open. Cesta a soubor qcsg.exe bude automaticky vložen do okna vlevo. Dále do okna Parameters vepiš parametr "$path\$file".

    Poznámka: Řetězce $path a $file jsou dynamické proměnné závislé na aktuální cestě a jménu souboru pro kompilaci mapy. Jsou i další proměnné, které lze použít stejným způsobem výše popsaným. Jsou to:

    $bsp_exe - cesta a jméno BSP programu
    $vis_exe - cesta a jméno VIS programu
    $light_exe - cesta a jméno LIGHT programu
    $bspdir - adresář, do kterého se umísťuji zkompilované mapy
    $gamedir - adresář, kde je umístěn spouštěcí soubor hry

  6. Klikni na tlačítko New, a vepiš $bsp_exe do okna Command a $path\$file do okna Parameter.
  7. Klikni na tlačítko New, a vepiš $vis_exe do okna Command a $path\$file do okna Parameter.
  8. Klikni na tlačítko New, a vepiš $light_exe do okna Command a $path\$file do okna Parameter.

    Poznámka: Jestliže chceš přidat parametry jiné než v uvedené cestě a jménu souboru, musíš tak učinit před "$path\$file" částí.

  9. Klikni na tlačítko New. Klikni na Cmds, vyber z menu položku Copy File. Do okna Parameter, vepiš $path\$file.bsp $bspdir\$file.bsp.
  10. Klikni na tlačítko New. Klikni na Cmds, vyber z menu položku Copy File. Do okna Parameter, vepiš $path\$file.pts $bspdir\$file.pts.

    Poznámka: Soubor $file.pts obsahuje informace o chybách ve tvé mapě, jestli nějaké kompilátor najde. (Program qbsp2.exe zase informuje o mezerách v mapě. - toto například bylo vhodné při kompilaci map do Q2, kde nesměly být žádné mezery do volného prostoru, jinak se mapa ani nezkompilovala).

  11. Klikni na tlačítko New. Klikni na Cmds, a vyber z vyrolovaného menu Change Directory. Do okna Parameter, vepiš $gamedir.
  12. Klikni na tlačítko New. V okně Command, vepiš parametr $game_exe. Do okna Parameter, vepiš +map $file -dev -console. Parametr -dev a -console aktivují mod pro cheaty (tzv testovací mod) a přidá do hlavního menu konzoli, která je tak potřebná. Nakonec zkontroluj, jestli jsou všechny volby v levém menu zaškrtnuty - dělá se to tak, že myší klikneš na prázdný čtvereček .

  Teď máš konečně sestaven setup utilit pro kompilaci Run Map [Advanced] a program je připraven. Protože už máš nahránu mapu tut1.rmf v editoru, můžeš začít hned kompilovat. Klikni proto na tlačítko Go!. Nic se nestalo? Bude to zřejmě tím, že nemáš zaškrtnuty čtverečky vlevo. Takže se podívej na obrázek níže a pokud je vše v pořádku, pokračuj, jinak své chyby oprav.

  Stiskni tlačítko Go!, otevře se kompilační dialog a mapa se začne kompilovat. Mapa tut1.rmf je ukázková, obsahuje jednoduchou místnost s entitou info_player_start a light. Kompilace proběhne velmi rychle. Ale nezvykni si na tuto rychlost! Celá velká úroveň může trvat i několik hodin, ale samozřejmě, čím máš výkonnější PC, tím se bude doba kompilace úměrně snižovat. Také je dobré mít hodně paměti RAM a hodně volného místa na disku, hlavně při kompilaci velkých úrovní!

  Takže teď předpokládám, že už jsi zkusil zahrát mapu tut1, takže ukonči hru a vrať se do Worldcraftu. V horním menu Worldcraftu vyber Files a položku Close pro vypnutí mapy tut1.rmf.

Jak přidat více konfigurací
Jak už naznačuje nadpis, je možné přidat víc různých konfigurací kompilace. Jak na to se dočteš níž:

 1. Klikni na tlačítko Edit - samozřejmě že v okně Run Map [Advanced].
 2. Objeví se nové okno Run Map Configurations. Klikni na tlačítko New.
 3. Zobrazí se prázdné políčko. Do něj vepiš jméno či popis nové konfigurace a potvrď stisknutím Enter. Klikni na tlačítko Close.
 4. Okno Run Map Configurations nyní obsahuje nejen standardní nastavení (default), ale i vlastní přidané nastavení. Toto lze libovolně modifikovat dle vlastních cest adresářů, spustitelných souborů a typů kompilovaných map.


Jak začít projektovat mapy? ...


 DISKUZE -- 3

Nadpis: 
Přezdívka/nick: 
Text příspěvku: 
(pouze holý text)
Napiš cifrou deset:
 15.02.2014 17:52:01 -- worldcraftak-anon:  jakmam uložit hru kdiž ji hraju online?  
ahoj nevite nikdo .jakmam uložit hru kdiž ji hraju online? 
 10.04.2008 20:29:20 -- Wizzo-anon:  ...oprava  
tak ten .nav jsou asi wp pro boty,tak to nic.Ale pořád mi ty vlastní mapy nejdou spustit.V seznamu se objeví,ale nenačtou 
 10.04.2008 16:10:47 -- Wizzo-anon:  ...malý velký problém  
Když se soubory zkompilují tak mi vznikne spousta různých souborů a potom jeden .bsp...ovšem mapy v cs 1.6 mají soubor .bsp a .nav , který tam není.Prosím pomozte! 
 Poslední vydané články
25.04.2016  EDITORY  od: p2k
18.04.2016  Obecné tém  od: kuma
17.04.2016  Obecné tém  od: kuma
13.04.2016  VR  od: kuma
11.04.2016  Obecné tém  od: kuma
09.04.2016  DN3D  od: kuma
 Poslední vydané novinky
19.07.2018  od: p2k
13.07.2018  od: kuma
25.01.2018  od: p2k
16.02.2017  od: kuma
 Vybíráme z map a modifikací:
ČSLA II
Operation Flashpoint
30.01.2004
ČSLA II update 1
Operation Flashpoint
06.05.2004
Military Complex Sektor - A
Chaser
28.10.2004
Montack City - Stoka
Chaser
18.03.2005
Russian Base
Chaser
01.01.2005

 Přehled článků prefer. n/a

© Petr Skovajsa :: 2000-2021. Všechna práva rezervována.
Přebírání, přepisování nebo kopírování jakýchkoliv materiálů z tohoto webu je povoleno pouze s písemným svolením autora daného obsahu nebo šéfredaktora www.ceskemody.cz.

| Vygenerováno za 0.01486 sec. |