NOVINKY MODIFIKACE ČLÁNKY TUTORIALY ENTITY DOWNLOAD DISKUZE ODKAZY

PŘEHLED ENTIT

Entity jsou objekty, které se vkládají do herních map (např. zbraň, hráč, dveře, zvuky, tlačítka, světlo). Chování entity je definováno parametry a nastavením. Celkem je zde 196 entit.

Hra:
  Řazení entit: Dle názvu▲ 

info_node

<<<   >>>  Rubrika: HL1  
Vložil: p2k,  dne: 01.01.2000,  zobrazeno: 6370x

Info_node

Co to je
Překladem uzlový bod. Prvky info_node jsou zásadní prvky pro automatickou inteligenci monster, specifikaci a navigaci. Aby mohly všechny osoby, monstra sledovat hráče ve hře, a nezastavily se hned před první malou překážkou, musí mapa obsahovat velké množství těchto prvků (někdy i sto a více).

Zde jednoduché vložení a popis info_node.
1. Vlož do mapy entitu info_node.
2. Přesuň entitu info_node na žádanou pozici v mapě.
Když je entita  info_node detekována Half-Lifem v mapě, engine hry automaticky vytvoří graf všech uzlových bodů v levelu. Tvorba trvá pár sekund, poznáte ji tak že na obrazovce se objeví zpráva NODE GRAPH REBUILDING. Rychlost je závislá na rychlosti počítače, avšak bývá většinou pár sekund. Engine tento proces dělá u mapy jen jednou, protože si grafy ukládá. Proces se opakuje až tehdy, pokud je mapa v nové verzi, nebo máme novou verzi Half-Life.

Jak se umísťuje entita Info_node
Záměrem je, aby monstra byla schopná pomocí grafů, kde můžou chodit, přišla k hráči co nejdříve. Ať je terén jakkoliv složitý, schody, skála, je potřeba aby monstra tudy mohla chodit, a tudíž musíš umístit uzly info_node tak, aby to bylo možné.Taky musíte dbát na to, aby monstrum došlo k hráči, nehledě na to, kudy hráč jde. Proto je potřeba zhodnotit, jestli umístíte málo uzlů (což má za následek že monstrum někde zatuhne), nebo více uzlů, což zas způsobí, že mapa se mírně zpomalí. Avšak čím víc (100-200) je info_node v mapě, tím je pomalejší.

Několik rad kam správně info_node umístit
--- Monstra se nemohou orientovat skrz architekturu. Aby se předešlo zaseknutí potvor, nikdy nedávej žádný uzel info_node blíž než 24 jednotek od zdi, sloupu, nebo jiného objektu. Jednotky jsou odměřeny ze středu entity info_node. Když se monstrum pohybuje po uzlech, prochází skrz jejich střed, středem svého těla. Nejužší monstrum je 32 jednotky široké, potřebuje minimálně 16 jednotek z každé strany od jeho těla; 24 jednotkek je lepší. Když dáváš do mapy větší potvory (Bullsquid, Alien Grunt), tak jim dej minimálně 40 jednotek od stěny v každém směru ze středu uzlu. Jako obecné pravidlo platí, nikdy nedávat entitu info_node v místě, kde by její jakákoliv část zasahovala do architektury. Standardně má info_node velikost 48 x 48 x 8 jednotek.
--- Entity Info_node se mohou vzájemně překrývat, nebo být umístěny blízko monstra.
--- Každy info_uzel dej tak vysoko od země jak uznáš za vhodné. Engine ho automaticky sníží dolů k 8 jednotkám od země když tvoří graf.
--- Nikdy nevkládejte  info_node na, pod, nebo dovnitř entit func_breakables, func_pushables nebo jiných entit založených na bázi brushe - objektu. Vyjímku tvoří pouze entity  func_wall, které jsou zároveň používány jako podlaha.
--- Jestliže plánuješ boj s monstry (grunts, houndeyes), měl bys umístit info_nodes do všech koutů stěn, a pravidelně pokrýt podlahu tak, aby nebylo nikde místo, kam by potvory za tebou nemohly přijít.
--- Dej pozor při umísťování uzlů nad různými šikmými podlahami, kanály, nebo mola.
--- Bojové jednotky - Assassini potřebují hodně uzlů info_nodes, aby se mohli správně po mapě pohybovat a dobře bojovat.
--- Pokud bude v jedné místnosti vidět víc než 128 uzlů node, nebude jejich funkčnost v pořádku, proto doporučuju, abys nepřeháněl s vkládáním spousty uzlů.

Chodby, haly
--- Snažte se umístit uzel vždy ve středu chodby. Pokud to není možné, a ve středu schodby jsou překážky ve formě pilíře, sloupu, klece, musíš umístit uzel doprostřed volného místa mezi sloupem a stěnou. Pořád je nutno dodržovat rozmezí ze stran, aby info:node nezasahovalo do nějakých objektů.
--- Umísťuj uzel v středu chodby křižovatek a rohů.
--- Jestli je chodba je velmi dlouhá, umísti několik uzlů v přímce ve středu chodby. Dobrým odhadem je umístění uzlu každých 256 jednotek od sebe v dlouhé chodbě. To zvyšuje šanci, že vaše monstrum bude schopno objevit další uzel v místnosti.
--- Kolem rohu by se měly umístit tři uzly  jak na obrázku. Toto dovolí oponentům použít roh jako kryt a vyskočit čas od času na hráče.

nodes.jpg (10467 bytes)

Místnosti, pokoje
--- Umísťuj info_node v každém důležitém místě pokoje. Důležité body jsou ty, kde se hráč může pokoušet schovat před monstrem.
--- Důležité je také dávat uzly uvnitř místnosti blízko každého východu. Toto bude pomáhat netvorům dostat se dovnitř a ven z místnosti.
--- Dál si zkus představit situaci, která by v místnosti vznikla, a přidej další uzly, které dokončí cesty mezi důležitými body v místnosti. Víc uzlů dá větší šanci monstrům přijít k hráči. Samozřejmě příliš uzlů je zas v neprospěch hráče.
--- Uzly přidávejte s rozmyslem, a zkoušejte mapu do té doby, než cesta pracuje tak jak by měla. Také je možno, že ze zobrazí chybová zpráva "No path from X to Y" (kde X je počet uzlu nejbližší u monstra a Y je počet uzlu které monstrum hledá). Dál je možné že mezi dvěma uzly nebude možné udělat cestu, tak zkontrolujte *.nrp soubor v adr. valve/maps/graphs. Tento soubor vám sdělí vadné uzly. Pamatuj však, že worldcraft automaticky přemístí výšku uzlu, takže souřadnice ze souboru nrp vám pomohou lokalizovat uzel, o který opravdu jde.

Schodiště, rampy
--- Monstra musí být schopná chodit nahoru a dolů po schodišti, proto musíte umístit uzel info_node na vrchní části schodiště, na spodní části schodiště (nad a pod schodištěm) a také na každém dalším schodě v celém schodišťovém traktu.

Dveře
--- Když máš dva prostory spojené dveřmi, umísti jeden uzel na každé straně dveří. Jestli monstrum potřebuje projít skrz dveře, bude potřeba otevřít dveře když monstrum přijde na uzel přede dveřmi. Engine hry může rozeznat které monstrum má schopnost otevřít dveře monstrum s rukama!) a které ne.
--- Taky je potřeba umístit uzly dostatečně daleko od dveří, které se otevírají otočným způsobem, aby se dveře, které se otvírají nezasekly o monstrum. Stalo by se to, že by se monstrum a dveře hryzly do sebe.

Díky  Steve "Wedge" Bondovi  za vyčerpávající informace o entitě info_node.
 DISKUZE -- 0

Nadpis: 
Přezdívka/nick: 
Text příspěvku: 
(pouze holý text)
Napiš cifrou deset:
 Poslední vydané entity
05.06.2010  HL1  od: p2k
11.08.2009  HL2  od: mirra
11.04.2009  HL1  od: Vocko
01.12.2008  HL1  od: p2k
01.05.2008  HL2  od: BigManik
 Přehled entit prefer. n/a

© Petr Skovajsa :: 2000-2023. Všechna práva rezervována.
Přebírání, přepisování nebo kopírování jakýchkoliv materiálů z tohoto webu je povoleno pouze s písemným svolením autora daného obsahu nebo šéfredaktora www.ceskemody.cz.

| Vygenerováno za 0.01849 sec. |